Händer skriver på tangentbord.

Så ansöker du om auktorisation

För att få auktorisation som elinstallatör ansöker du om detta hos Elsäkerhetsverket. Du måste uppfylla ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet för att bli godkänd.

Elsäkerhetsverket gör inga förhandsbedömningar av din utbildning och praktiska erfarenhet, det prövas först när du gör en ansökan om auktorisation.

Vid en ansökan ska följande skickas in:

  • Ansökningsblankett
  • Kopia på utbildningsintyg
  • Intyg om praktisk erfarenhet (Obs! Praktiken ska intygas på blankett fastställd av Elsäkerhetsverket.)

1. Ansökningsblankett

Själva ansökan ska göras på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket eller via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du en svensk e-legitimation. I ansökan ska du ange vilken auktorisationstyp du ansöker om.

2. Utbildningsintyg

Bifoga kopior på intyg eller betyg över den utbildning du har, som är relevant för den auktorisationstyp du söker.

Mer information om utbildning

3. Intyg om praktisk erfarenhet

Bifoga intyg om praktisk erfarenhet, intygat på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket. Observera att det finns olika blanketter beroende på om den praktiska erfarenheten:

  • är elinstallationsarbete som är utfört före eller efter den 1 juli 2017
  • är annat arbete med el
  • är utfört i annat EES land eller Schweiz

Mer information om praktisk erfarenhet och blanketter

Utländska meriter

Vilka handlingar du ska skicka till Elsäkerhetsverket när du söker auktorisation på utländska meriter ser olika ut beroende på hur och var dina meriter har utfärdats.

Mer information om utländska meriter

Ansökningsavgift

När du ansöker om auktorisation måste du också betala en ansökningsavgift på 1350 kronor. Avgiften ska betalas inom sju dagar efter att vi mottagit dina ansökningshandlingar.

Mer information om ansökningsavgiften

Krav

Kraven som ställs på utbildning och praktisk erfarenhet regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation ELSÄK-FS 2017:4. Du kan också läsa om kraven på vår webbplats.

Beslut

Handläggningstiden för en ansökan beräknas vara upp till fyra veckor. Om vi behöver få in kompletterande uppgifter kan handläggningstiden bli något längre. Den kan också bli längre om du gör din ansökan under sommarmånaderna. När ett beslut är fattat kommer du att meddelas det via brev.