uppslagen bok på ett bord

Så påverkas du som vill bli elinstallatör

Från den 1 juli 2017 ändrades arbetssituationen för dig som är yrkesman, det vill säga för dig som arbetar med el utan att vara elinstallatör. Numera styrs ditt arbete av det företag du jobbar för.

Företagets egenkontrollprogram styr arbetet

Yrkesmän som tidigare arbetade under överinseende av en elinstallatör ingår nu i företagets egenkontrollprogram istället. Det är egenkontrollprogrammet som avgör vilka arbeten du får utföra och på vilket sätt. En yrkesman får inte utföra elinstallationsarbeten privat eller utanför ett företags egenkontrollprogram.

En auktorisation ger fler möjligheter

Om du uppfyller kraven för en auktorisation – ansök! En auktorisation som elinstallatör ger dig fler möjligheter, till exempel att arbeta som elinstallatör för regelefterlevnad i ditt eget företag eller hos någon annan.