Gammal elcentral på yttervägg

Din anläggning - ditt ansvar

Äger du eller ditt företag eller organisation lokaler med el i? Då är du anläggningsinnehavare och ansvarar för att elen i anläggningen är säker och används på rätt sätt.

Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten för en fastighet eller lokal. Det är du som innehavare av en elanläggning som enligt lag ansvarar för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. Med fasta elinstallationer menas sådan utrustning som används permanent på en och samma plats, till exempel elledningar och vägguttag. 

Dina skyldigheter

Alla innehavare av en elanläggning är skyldiga att:

  • se till att anläggningen är säker.
  • åtgärda anläggningen om brister upptäcks.
  • ge elinstallationsföretagen som anlitas den information om anläggningen och arbetet som behövs.
  • kontrollera att den som utför elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag.

Är du det minsta osäker på vad du får göra själv ska du alltid kontakta ett registrerat elinstallationsföretag.

Du kan också läsa mer om ditt ansvar som innehavare i vår Handbok för innehavare av elanläggningar.

Kolla upp elföretaget

Fasta elinstallationer måste, med vissa undantag, installeras av ett elinstallationsföretag. Företaget måste i sin tur vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för att få utföra elinstallationsarbete på annans anläggning. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. Via vår e-tjänst "Kolla elföretaget" kan du enkelt kolla upp om det företag som du har tänkt anlita finns i vårt register.

Du kan själv vara ett elinstallationsföretag

Utför du elinstallationsarbete på din egen anläggning? Då är du och ditt företag eller organisation ett elinstallationsföretag. Detta gäller oavsett vilken bolags- eller organisationsform verksamheten bedrivs i.

Att vara ett elinstallationsföretag innebär att du måste:

  • uppfylla elsäkerhetslagens krav på egenkontrollprogram,
  • ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad.

Om du enbart utför elarbete på din egen anläggning behöver du inte registrera dig hos Elsäkerhetsverket.

Vilka företag är elinstallationsföretag?