Två personer i en butik, den ena räcker över en broschyr med texten "Kopplar du el själv?".

Så deltar du i Koppla säkert

Kampanjen kring Koppla säkert har tagits fram i samarbete med återförsäljare, elinstallatörer och andra branschaktörer som vill bidra till att öka elsäkerheten i bostäder. Vill ditt företag också vara med?

Vilka kan delta?

Alla typer av företag, organisationer och föreningar kan delta i Koppla säkert. Men vi riktar oss i första hand till sådana som är verksamma inom elinstallationsbranschen. Vi vill nå de aktörer som vi på Elsäkerhetsverket bedömer har stor möjlighet att påverka elsäkerheten i bostäder genom att sprida våra budskap till privatpersoner och samarbetspartners. Det är:

  • Branschorganisationer eller intresseorganisation inom el, säkerhet eller konsumentfrågor
  • Tillverkare och distributörer av elprodukter
  • Återförsäljare av elprodukter
  • Försäkringsbolag
  • Elinstallationsföretag
  • Företag som förmedlar elinstallationstjänster till privatpersoner

Eftersom vi har begränsade möjligheter att visa upp alla deltagare här på vår webbplats har vi valt att endast visa upp företag inom dessa kategorier. Aktörer som ligger utanför dessa kategorier är varmt välkomna att anmäla sig som deltagare och att sprida vårt material vidare. Men vi har inte möjlighet att lista dem under deltagare här på webben. Elinstallationsföretag som deltar kommer vi endast att visa upp här på webben till och med juni 2021, då lanseringsperioden för Koppla säkert är slut. Därefter hänvisar vi istället till alla elinstallationsföretag på en och samma plats, tjänsten Kolla elföretaget.

Hur deltar jag?

Du deltar enkelt i Koppla säkert genom att skicka in dina kontaktuppgifter till Elsäkerhetsverket genom att fylla i formuläret "Delta i Koppla säkert" längre ner på denna sida. Deltagandet är kostnadsfritt.

Vad får jag ut av att delta?

Genom att lämna namn, e-postadress och företagsnamn till oss får du tillgång till en digital utbildning för dina medarbetare. Du får också möjlighet att beställa trycksaker, digitala annonser och annat profilmaterial för Koppla säkert. Du kan komma att bli tillfrågad att svara på frågor om hur du har använt tjänsten. Under kampanjtiden får ditt företag även synas med en länk på vår lista över samarbetspartners.

Vi deltar i Koppla säkert

Förbinder jag mig till något?

Att delta i Koppla säkert kräver inget annat än att ditt företag har en kontaktperson som vi kan höra av oss till. Du förbinder dig inte till något genom att skicka in dina uppgifter till oss. Däremot har du möjlighet att lämna synpunkter på vårt material och samordna dig med andra som använder Kopplasäkert.se.

Delta i Koppla säkert

Ditt företag är:
Vill ditt företag synas på Elsäkerhetsverkets webbplats med namn och länk till er hemsida?

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du anmäler ditt företag till att delta i Koppla säkert behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig. Det rör sig om ditt namn, din e-postadress samt ditt telefonnummer. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6.1e GDPR vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att Elsäkerhetsverkets ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vad gör vi med uppgifterna?

Elsäkerhetsverket använder dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan, för att kontakta dig kring Koppla säkert, för att ge dig möjlighet att ta del av profilmaterial samt för att kunna bjuda in dig till informationsmöten om Koppla säkert. Om du angett i formuläret att du representerar ett elinstallationsföretag, kommer vi att kontrollera om ni är registrerade hos Elsäkerhetsverket. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Därefter raderas personuppgifterna.

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Vår personuppgiftsbehandling och förhållandet till offentlighetsprincipen

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du ett antal rättigheter. Du kan bland annat be om att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. 
Mer information om dina rättigheter

Kopplasäkert.se passar olika verksamheter

Här finns information om hur Koppla säkert kan passa din verksamhet och tips på hur du kan använda tjänsten.

Kontakt

Elin Cederholm

Utrednings- och projektkoordinator
Telefon: 010- 168 05 35
E-post: elin.cederholm@elsakerhetsverket.se

Mer information