Två personer i en butik, den ena räcker över en broschyr med texten "Kopplar du el själv?".

Så deltar du i Koppla säkert

Kampanjen kring Koppla säkert har tagits fram i samarbete med återförsäljare, installatörer och andra branschaktörer som vill bidra till att öka elsäkerheten i bostäder. Vill ditt företag också vara med?

Ditt företag kan delta i satsningen kring Koppla säkert. Vi erbjuder aktörer som är verksamma inom elinstallationsbranschen att ta del av utbildningsmaterial, kampanjunderlag och trycksaker som de själva kan använda i kontakt med sina kunder.

Hur deltar jag?

Skicka in dina kontaktuppgifter till Elsäkerhetsverket genom att fylla i formuläret "Delta i Koppla säkert" på den här sidan.

Vad får jag ut av att delta?

Genom att lämna namn, e-postadress och företagsnamn till oss kommer du att få tillgång till en digital utbildning för dina medarbetare och får möjlighet att beställa trycksaker, digitala annonser och annat profilmaterial för Koppla säkert. Du kommer också att bli inbjuden till Elsäkerhetsverkets informationsmöten om Koppla säkert och kan komma att bli tillfrågad att svara på frågor om hur du har använt tjänsten. Ditt företag får också synas på vår lista över samarbetspartners här på vår webbplats.

Vi deltar i Koppla säkert

Förbinder jag mig till något?

Att delta i Koppla säkert kräver inget annat än att ditt företag har en kontaktperson som vi kan höra av oss till. Du förbinder dig inte till något genom att skicka in dina uppgifter till oss. Däremot har du möjlighet att lämna synpunkter på vårt material och samordna dig med andra som använder Kopplasäkert.se.

Delta i Koppla säkert

Ditt företag är:
Vill ditt företag synas på Elsäkerhetsverkets webbplats?

Så behandlar vi dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter

När du anmäler ditt företag till att delta behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig. Det rör sig om ditt namn, din e-postadress samt ditt telefonnummer. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6.1e GDPR vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att Elsäkerhetsverkets ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vad gör vi med uppgifterna?

Elsäkerhetsverket använder dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan, för att kontakta dig kring Koppla säkert, för att ge dig möjlighet att ta del av profilmaterial samt för att kunna bjuda in dig till informationsmöten om Koppla säkert.

Om du angett i formuläret att du representerar ett elinstallationsföretag, kommer vi att kontrollera om ni är registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Därefter raderas dina personuppgifter.

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Vår personuppgiftsbehandling och förhållandet till offentlighetsprincipen

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du ett antal rättigheter. Du kan bland annat be om att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. 

Mer information om dina rättigheter

Kopplasäkert.se passar olika verksamheter

Här finns information om hur Koppla säkert kan passa din verksamhet och tips på hur du kan använda tjänsten.

Kontakt

Elin Cederholm

Utrednings- och projektkoordinator
Telefon: 010- 168 05 35
E-post: elin.cederholm@elsakerhetsverket.se

Mer information

Sidansvarig: Elin Cederholm