Logotypbild Koppla säkert

Vad är Koppla säkert?

Kopplasäkert.se är en digital tjänst som ska ge snabba svar på elinstallationsfrågor. Ni kan använda tjänsten för att informera era kunder och samarbetspartners om vem som får göra elinstallationer.

I Sverige får privatpersoner köpa elinstallationsmaterial i butik. Många tror också att de själva får installera det. Men om elinstallationer görs på fel sätt kan de orsaka allvarliga olyckor. För att göra det tydligt vilka elinstallationer som privatpersoner själva får göra och vilka som måste göras av ett registrerat elföretag har Elsäkerhetsverket tagit fram webbtjänsten Kopplasäkert.se. Tjänsten går att använda både i mobil, surfplatta och dator.

Till Kopplasäkert.se

Kopplasäkert.se kan användas av återförsäljare i e-handeln och i fysiska butiker, samt av andra aktörer som branschföreningar, försäkringsbolag och installatörer som vill informera sina kunder. Elsäkerhetsverket erbjuder olika material som ni kan ladda ned och anpassa till er verksamhet. Exempelvis finns material för skyltning, annonsering och utbildning av butikspersonal. 

Delta i Koppla säkert

Du som är verksam i elinstallationsbranschen eller på annat sätt kommer i kontakt med frågor om el, elsäkerhet eller brand- och olycksförebyggande har möjlighet att delta i satsningen kring Koppla säkert. Genom att lämna kontaktuppgifter till oss får ditt företag tillgång till profilmaterial och utbildning om Koppla säkert. 
Så deltar du i Koppla säkert

I samarbete med branschen

Allt material runt Koppla säkert tas fram av Elsäkerhetsverket. Genom att hjälpa många aktörer att förmedla rätt information till konsumenter kan vi öka elsäkerheten i samhället. 

 

Transkribering av filmen

00:01 ljudeffekt och Elsäkerhetsverkets logotyp. Text "Informationsinsatser gällande försäljning av elektriska installationsprodukter"

00:02 Musik

00:10 Röst: 2018 fick Elsäkerhetsverket i uppdrag att tillsammans med branschen ta fram en handlingsplan för informationsgivning i samband med försäljning av elinstallationsprodukter. Tillsammans har vi tagit fram ett antal aktiviteter som vi tror ska leda till att det olagliga elinstallationsarbetet minskar. Under 2019 och 2020 ska dessa aktiviteter planeras och lanseras.

00:38: Text "Varför gör vi detta tillsammans?". 

00:41 Röst: I tre av tio hushåll utförs olagligt elarbete. Även om det finns kännedom om att vissa elarbeten kräver att ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket utför arbetet, så väljer vissa att ändå göra arbetet själva. Det tycks finnas en övertro på den egna förmågan, och brist på respekt för gällande regler.

01:06 Röst: Undersökningar visar även att information i butik om vilka elinstallationer privatpersoner får eller inte får göra själva ofta är bristfällig. Det finns heller inga krav på att produkter ska vara märkta med information om vem som får installera dem.

01:09 Röst: Vår ambition är att privatpersoner, till exempel villaägare, ska bli mer medvetna om sitt ansvar som innehavare av en elanläggning. Vårt mål är att göra det enklare för återförsäljare att ge korrekt och relevant information i samband med försäljning, och att privatpersoner får rätt information om vilka regler som gäller för elinstallationsarbete.

01:51 Röst: Privatpersoner möts av många olika budskap, vilket leder till okunskap om reglerna för elinstallationer. Vi, tillsammans med andra berörda aktörer, kommer därför samlas kring ett gemensamt budskap och formspråk som privatpersoner känner igen, och som alla parter kan stå bakom. Vi kommer ta fram informationsmaterial för både butik och webbhandel, utbildning till butikspersonal, digitala kommunikationsinsatser och kampanjer. Detta föra att driva trafik till Kopplasäkert.se.

02:24 Logotyp Kopplasäkert.se

02:26 Röst: Med Kopplasäkert.se som ett nav för övriga kommunikationsinsatser, kan vi tillsammans med branschen skapa förutsättningar för en trygg och elsäker vardag.

02:38 Elsäkerhetsverkets logotyp, text "Kopplasäkert.se - för en trygg och elsäker vardag".

02:45 Musik tonar ut

Kontakt

Morgan Wojcik

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 94
E-post: morgan.wojcik@elsakerhetsverket.se