Borslampor med betongfot och glaskupa uppradade på en hylla.

Att tillverka lampor för att sälja i liten skala

Elsäkerhetsverket får många frågor från personer som vill tillverka lampor eller mer precist armaturer. Ibland gäller frågorna tillverkning av armaturer för eget bruk eller för att ge bort. Andra gånger gäller frågorna tillverkning av unika armaturer eller armaturer i ett färre antal exemplar för att sälja. En annan affärsidé är att renovera gamla armaturer för att sälja.

Att vara tillverkare

Du som tillverkar en produkt, i detta fall en elektrisk produkt, blir tillverkare med hela det ansvar som lagen lägger på en tillverkare. Länkar till lagtexterna finns till nederst på sidan. Som tillverkare är du skyldig att känna till alla regler kring elektrisk materiel samt att ha de kunskaper som krävs för att tillverka en säker armatur.

Om man tillverkar en armatur för att sälja, ge bort, låna ut eller på något annat sätt överlåta så måste lampan CE-märkas. CE-märkningen är tillverkarens sätt att visa att produkten är säker. CE-märkningen dokumenteras med en så kallad EU-försäkran (Declaration of Conformity). På vår webbplats finns information om både CE-märkning och EU-försäkran.

Hur vet du att armaturen du tillverkat är säker?

En armatur som drivs av 230 volt växelspänning, det vill säga har en stickpropp och får ström genom att man stoppar in den i väggkontakten, ska uppfylla Lågspänningsdirektivet. Även andra direktiv ska uppfyllas. Direktiven är lagtext från EU och finns tillgängliga på nätet.

Kopplat till direktiven finns standarder för olika typer av produkter, till exempel för fasta armaturer och för flyttbara armaturer. Standarderna har tagits fram av branschen och myndigheter. Standarderna kan köpas av SEK Svensk Elstandard. De kan även ge råd om vilken standard som ska användas.

Säkerhetsstandarder för lampor är på 500 till 1000 sidor och är skrivna på fackengelska. Dessa standarder beskriver hur en armatur ska vara konstruerad och hur den ska testas för att du ska kunna veta att den är säker. El är livsfarlig och därför krävs gedigna förkunskaper för att tillverka elektriska produkter.

Att tillverka armaturer för eget bruk

En armatur som du tillverkar för att använda hemma hos dig själv behöver inte CE-märkas. Men den måste fortfarande vara lika säker som om du skulle ha köpt den från etablerad tillverkare. Var medveten om att du genom bristande kunskaper kan utsätta dig själv, din familj och människor som besöker ditt hem för livsfara. Dåliga elektriska produkter kan även leda till eldsvådor.

Frågor och svar om att tillverka egna lampor