CE-märket

CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv.

CE-märket

Så här går CE-märkningen till

Processen för att CE-märka en produkt har Europeiska kommissionen beskrivit i 6 steg. Genom att fästa CE-märket på en produkt deklarerar tillverkaren, på sitt eget ansvar, att den överensstämmer med alla lagkrav för CE-märkning.

Europeiska kommissionens webbsida hittar du en bra överblick över dessa sex steg och vad de innebär.

CE-märket gäller de flesta produkter som säljs inom EES-området, oavsett var de är tillverkade. Produkter som tas in från länder utanför EES-området måste också vara CE-märkta. Märkningen spelar en nyckelroll för frihandeln och harmoniseringen av regler inom EES. Tack vare märkningen kan varorna cirkulera fritt på den så kallade inre marknaden i EU.

Vilka produkter ska CE-märkas?

Först måste man fastställa om något EU-direktiv gäller för produkten. CE-märkningen gäller bara för produkter som faller under något av de så kallade "Nya metoden direktiven".

Utöver dessa finns ett flertal andra direktiv. Vissa av dem kräver CE-märkning, andra inte. Blå boken ger tolkning och stöd i hur man läser de olika direktiven.

Importerade produkter följer samma regler. Det är importörens och/eller den som sätter produkten på marknaden som ska se till att produkten är CE-märkt på ett korrekt sätt.

Sidansvarig: Per Samuelsson