Hissade flaggor mot blå himmel.

EU-försäkran

Varje CE-märkt produkt måste ha en EU-försäkran. Genom att skriva EU-försäkran intygar tillverkaren att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv.

På begäran ska en produkts EU-försäkran överlämnas till marknadskontrollerande myndighet.

Tillverkaren

Tillverkaren ansvarar för att en produkt som säljs inom EU är säker och uppfyller bestämmelserna i gällande direktiv. Tillverkaren upprättar produktens EU-försäkran och CE-märker produkten. När tillverkningen av en produkt upphör är tillverkaren skyldig att se till att dess EU-försäkran finns tillgänglig för marknadskontrollerande myndigheter inom EU. Detta gälleri 10 år efter att produkten satts på marknaden.

Importören

Om varken tillverkaren eller någon som representerar denne finns inom EU, är importören till EU ansvarig för att en produkts EU-försäkran finns inom EU. I dessa fall är det även importörens ansvar att se till att EU-försäkran finns tillgänglig i tio år efter att produkten har satts på marknaden.

Återförsäljaren

Återförsäljare och distributörer ska ha grundläggande kunskaper om lagstiftning om produktsäkerhet, till exempel vilka produkter som ska vara CE-märkta, hur produkter ska vara märkta och vilken information bruksanvisningarna måste innehålla.

Checklistor

Våra checklistor för tillverkare, importörer och tillverkare hittar du på sidan Verktyg och checklistor.