Man medvetslös, hjälm på golvet bredvid.

Elolycksfallsrapporter

Genom att följa upp elolyckor får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas. Alla elolycksfall och tillbud som kommer till Elsäkerhetsverkets kännedom hanterar vi i en olycksfallsdatabas och statistiken redovisas varje år i en elolycksfallsrapport.

Tecknad symbol av en statistikrapport.

Ladda ner elolycksfallsrapporten för 2022

Olyckor bland de som jobbar inom elyrken ökar. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor och en särskild undersökning bland elektriker som görs var femte år. Under 2022 anmäldes 752 skador på grund av elolyckor. Det är en ökning med 7 procent i jämförelse med året innan.

Ladda ner rapporten Elolyckor 2022

Senast granskad: 2022-05-11