Ett paragraftecken står på ett trägolv och lutar mot en blå vägg.

Översyn av föreskrifter som rör starkströmsanläggningar

Elsäkerhetsverket har inlett arbetet med att se över de regler som berör starkströmsanläggningar och anläggningens innehavare. Arbetet kommer att ske i nära dialog med branschrepresentanter.

Översynen av föreskrifterna görs eftersom det inte har gjorts någon större revidering sedan föreskrifterna gavs ut.

Genom översynen vill Elsäkerhetsverket få till föreskrifter som är anpassade till den utveckling som har skett på elsäkerhetsområdet och som är väl anpassade för framtiden.

Översynen gäller följande föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda

Föreskrifterna reglerar hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda och innehåller dels grundläggande regler för alla typer av starkströmsanläggningar och dels detaljregler som träffar specifika typer av starkströmsanläggningar, exempelvis luftledningar och högspänningsanläggningar.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar

Föreskrifterna innehåller regler om hur man ska varna för elfara vid elektriska starkströmsanläggningar för att undvika risk för person- och sakskada.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar

Föreskrifterna gäller den fortlöpande kontroll som innehavaren av en starkströmsanläggning ska utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot person- eller sakskador. Föreskrifterna innehåller också regler om åtgärdande av upptäckta fel.

Tidplan

  • Remissperiod: november 2021-mars 2022
  • Beslut om föreskrifter: april 2022
  • Ikraftträdande: juli 2022

Kontaktuppgifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda

Peter Lindberg
Telefon: 010-168 05 44
E-post: peter.lindberg@elsakerhetsverket.se

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar

Maria Molin
Telefon: 010-168 05 68
E-post:maria.molin@elsakerhetsverket.se

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar

Peter Tunell
Telefon: 010-168 05 65
E-post: peter.tunell@elsakerhetsverket.se