ELSÄK-FS 2000:1

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning.

Ursprunglig version

De här föreskrifterna utgör den ursprungliga versionen av ELSÄK-FS 2000:1, som har ändrats genom ELSÄK-FS 2015:2.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2000:1
  • Lagstiftningsområde: Produkter
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Började gälla från och med: 2000-04-08
  • Upphävda från och med: 2016-04-20
  • Upphävda genom:
  • Ändrade genom:
Senast granskad: 2022-11-14