ELSÄK-FS 2015:2

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2000:1) om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning.

Ändringsföreskrifter

De här föreskrifterna innehåller bara de ändringar som beslutats om i ELSÄK-FS 2000:1.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2015:2
  • Lagstiftningsområde: Produkter
  • Typ av föreskrifter: Ändringsföreskrifter
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Började gälla från och med: 2015-11-01
  • Upphävda från och med: 2016-04-20
  • Upphävda genom:
  • Ändrar:
Senast granskad: 2022-11-14