ELSÄK-FS 2004:1

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter.

Ursprunglig version

De här föreskrifterna utgör den ursprungliga versionen av ELSÄK-FS 2004:1, som ändrats genom ELSÄK-FS 2006:2.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2004:1
  • Lagstiftningsområde: Elanläggningar
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Började gälla från och med: 2004-07-01
  • Upphävda från och med: 2008-10-01
  • Upphävda genom:
  • Ändrade genom:
  • Engelsk version:
Senast granskad: 2022-11-14