ELSÄK-FS 2006:3

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 1999:5).

Ändringsföreskrifter

De här föreskrifterna innehåller bara de ändringar som beslutats om i ELSÄK-FS 1999:5.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2006:3
  • Lagstiftningsområde: Elanläggningar
  • Typ av föreskrifter: Ändringsföreskrifter
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Började gälla från och med: 2006-07-01
  • Upphävda från och med: 2008-09-30
  • Upphävda genom:
  • Ändrar:
Senast granskad: 2022-11-14