ELSÄK-FS 1999:5

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa.

Ursprunglig version

De här föreskrifterna utgör den ursprungliga versionen av ELSÄK-FS 1999:5, som ändrats genom ELSÄK-FS 2003:1, ELSÄK-FS 2003:4 och ELSÄK-FS 2006:3.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 1999:5
  • Lagstiftningsområde: Elanläggningar
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Började gälla från och med: 2000-01-01
  • Upphävda från och med: 2008-09-30
  • Upphävda genom:
  • Ändrade genom:
Senast granskad: 2022-11-14