ELSÄK-FS 2006:4

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö (ELSÄK-FS 1995:6).

Ändringsföreskrifter

De här föreskrifterna innehåller bara de ändringar som beslutats om i ELSÄK-FS 1995:6.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2006:4
  • Lagstiftningsområde: Produkter
  • Typ av föreskrifter: Ändringsföreskrifter
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Började gälla från och med: 2006-07-01
  • Upphävda från och med: 2016-04-20
  • Upphävda genom:
  • Ändrar:
Senast granskad: 2022-11-14