ELSÄK-FS 2007:2

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer.

Ursprunglig version

De här föreskrifterna utgör den ursprungliga versionen av ELSÄK-FS 2007:2, som ändrats genom ELSÄK-FS 2010:4. Om du vill läsa den version som innehåller alla gällande regler för ELSÄK-FS 2007:2, välj fulltextversionen istället.

ELSÄK-FS 2007:2 (konsoliderad version)

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

Senast granskad: 2022-11-14