ELSÄK-FS 2013:1

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer.

Ursprunglig version

De här föreskrifterna utgör den ursprungliga versionen av ELSÄK-FS 2013:1, som ändrats genom ELSÄK-FS 2014:2, ELSÄK-FS 2015:4 och ELSÄK-FS 2016:5. Om du vill läsa den version som innehåller alla gällande regler för ELSÄK-FS 2013:1, välj fulltextversionen istället.

ELSÄK-FS 2013:1 (konsoliderad version)

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

Senast granskad: 2022-11-14