ELSÄK-FS 2008:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:2.

ELSÄK-FS 2008:2, konsoliderad version (pdf)

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse, som de såg ut i tryckt form när de gavs ut, och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

Engelsk översättning

The National Electrical Safety Board's regulations and general advice on warning markings at electrical installations.

ELSÄK-FS 2008:2 - English version (pdf)

Sidansvarig: Kim Reenaas