ELSÄK-FS 2012:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2021:4.

Ursprungsföreskrift

ELSÄK-FS 2012:1 (pdf, 0,2 MB)

Gällande från: 2012-07-01

Ändringsföreskrift

ELSÄK-FS 2021:4 (pdf, 0,1 MB)

Gällande från: 2021-03-31

Observera att ändringsföreskriften börjar gälla först den 31 mars 2021.