ELSÄK-FS 2012:1

Status: Gällande

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar.

Ursprunglig version

De här föreskrifterna utgör den ursprungliga versionen av ELSÄK-FS 2012:1, som ändrats genom ELSÄK-FS 2021:4. Om du vill läsa den version som innehåller alla gällande regler för ELSÄK-FS 2012:1, välj fulltextversionen istället.

ELSÄK-FS 2012:1 (konsoliderad version)

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2012:1
  • Lagstiftningsområde: Elanläggningar
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Gällande
  • Språk: Svenska
  • Gäller från och med: 2012-07-01
  • Fulltextversion:
  • Ändrade genom:
Senast granskad: 2022-11-14