ELSÄK-FS 2021:4

Status: Gällande

Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar.

Ändringsföreskrifter

De här föreskrifterna innehåller bara de ändringar som beslutats om. Om du vill läsa den version som innehåller alla gällande regler för ELSÄK-FS 2012:1, välj fulltextversionen istället.

ELSÄK-FS 2012:1 (konsoliderad version)

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

Senast granskad: 2022-11-15