ELSÄK-FS 2016:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:3) om elektromagnetisk kompatibilitet.

ELSÄK-FS 2016:3, konsoliderad version (pdf)

Gällande från: 2016-04-20 

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Nedan kan du läsa föreskriftens ursprungliga lydelse, som den såg ut i tryckt form när den gavs ut, och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

Engelsk översättning

The National Electrical Safety Board’s regulations on electromagnetic compatibility.

ELSÄK-FS 2016:3 - English version (pdf)

Adopted from: 20 April 2016

Sidansvarig: Karin Sjöberg