ELSÄK-FS 2021:7

Status: Gällande Fulltext

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2021:7
  • Lagstiftningsområde: Elanläggningar
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Gällande
  • Språk: Svenska
  • Gäller från och med: 2021-11-01
  • Upphäver:
Senast granskad: 2022-11-29