Väska med verktyg för elinstallationer. I bakgrunden en elinstallatör som diskuterar med kvinnlig kund.

Elsäkerhetsverket granskar oregistrerade elinstallationsföretag

Det finns en rad företag som idag utför elinstallationsarbete utan att vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Nu startar myndigheten upp ett projekt där fokus är att öka kunskapen om kraven som ställs på de som utför elinstallationsarbete och att få fler företag att registrera sig.

Elsäkerhetsverkets uppdrag är att arbeta för hög elsäkerhet. En viktig del i detta är kravet på att det ska finnas rätt kompetens hos yrkesfolk och branschaktiva. Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning ska därmed vara registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Myndigheten kommer i slutet av augusti påbörja en granskning av företag som finns registrerade för verksamhet ”elinstallationer” vid Statistiska Centralbyrån, men som saknas i Elsäkerhetsverkets register. Detta för att utreda varför företag inte finns registrerade som elinstallationsföretag. I ett tidigare projekt där en kartläggning gjordes framgick det att det saknades 3957 möjliga företagsregistreringar hos Elsäkerhetsverket.

– Vi kommer att göra en tematisk tillsyn av 50 stycken av dessa företag för att bland annat utreda varför man inte registrerat sig. På detta vis vill vi informera om kraven som ställs på företag som utför elinstallationsarbete, bland annat kravet att vara registrerad, samt om möjligheten att via vår webbtjänst genomföra en företagsregistrering, säger Leif Steen, projektledare.

Har du uppmärksammat ett oregistrerat företag?

I Elsäkerhetsverkets tjänst Kollaelföretaget.se kan du söka efter det elinstallationsföretag som du tänkt anlita. Om företaget inte finns med i vårt företagsregister, bör du i första hand kontakta företaget och fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet bör du fråga vilket företag det är. Därefter kontrollerar du om det företaget är registrerat.

Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. Då ska du heller inte anlita företaget.

Vad räknas som elinstallationsarbete?

Elinstallationsarbete kan beskrivas som allt arbete på en elanläggning fram till och med eluttaget. Till elinstallationsarbete räknas också att fast ansluta och koppla loss elektrisk utrustning.

Kortfattat är elinstallationsarbete arbete som avser att:

  • utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning. Exempelvis installera elcentral, dra elkabel eller installera vägguttag.
  • fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning.
  • exempelvis installera spis, tvättmaskin och värmepump.
  • koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till.
Senast granskad: 2023-09-06