En människa fyller på vatten i ett spabad.

Elsäkerhetsverket granskar spabad

Elsäkerhetsverket har fått in flera samtal från oroade elinstallatörer som noterat brister på spabad, exempelvis att de inte är CE-märkta eller har bristande information i sin bruksanvisning. Totalt har tolv spabad ingått i granskningen och två klarade sig utan anmärkning.

Granskningen är en så kallad dokumentationskontroll som innebär att inga tester utförts på själva spabadet, utan det är märkning på produkten samt tillhörande dokumentation som Elsäkerhetsverket tittat närmare på. Totalt ingick 12 spabad, både stationära och uppblåsbara i olika prisklasser.

- En typ av brist vi såg var att 7 av 12 spabad saknade korrekt EU-försäkran, vilket krävs för att produkten ska få säljas inom EU, säger Sofia Brorson vid Elsäkerhetsverket.

Det är oroande när det finns brister i EU-försäkran om överensstämmelse då det är på detta sätt tillverkaren intygar att produkten uppfyller alla tillämpliga krav i lagstiftningen.

Räcker inte med CE-märket

Även om alla spabad var CE-märkta, klarade sig endast två av tolv utan anmärkning. Det är också ett krav på att det ska finnas namn och adress till tillverkaren  och i förekommande fall importören vilket saknades på en tredjedel av spabaden.

- Resultatet indikerar alltså att det inte enbart räcker att kontrollera att produkten är CE-märkt, säger Sofia Brorson.

Det ska vara lätt att hitta kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören. Det ska även finnas en typbeteckning som gör att produkten går att spåra om det skulle behövas.

Att det finns brister i märkning eller dokumentation behöver inte betyda att produkterna inte är säkra att använda. Men den typen av brister är en indikation på att det finns tillverkare och importörer som inte har tillräckliga kunskaper om det regelverk som gäller för den som tillverkar och säljer elektriska produkter.

Checklista inför köp av spabad

Var extra uppmärksam på detta:

  • CE-märkning, IP-klass, spänning, typbeteckning och kontaktuppgifter är ett krav.
  • Instruktioner till exempelvis pump, belysning och värmeaggregat ska finnas på svenska. Följ anvisningarna.
  • Uttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare.
  • Fasta elinstallationer kräver ett registrerat elföretag.
  • Handla från återförsäljare du har förtroende för.
  • Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för spabad.


Text: Sandra Hjelm
Bild: iStock

Senast granskad: 2022-06-15