Flera äldre lysrör.

Gamla lysrör fasas ut och nya LED-rör tar plats

Äldre lysrör innehåller kvicksilver och de är heller inte så energieffektiva. Med detta som bakgrund pågår en utfasning i Europa där nya energisnåla LED-lysrör monteras upp i till exempel våra hem, industrilokaler och shoppingcenter. Men då äldre armaturer inte är byggda för nya lysrör kan problem uppstå och därför har Elsäkerhetsverket nu gjort en granskning.

Det finns många företag på marknaden som erbjuder lösningar för att byta ut äldre lysrör till LED, men där den gamla armaturen får sitta kvar. Exempelvis kan man köpa särskilda konverterings-kit för att bygga om sin armatur, men det finns också företag som åtar sig större arbeten som exempelvis i ett shoppingcenter och som bygger om armaturen på plats.

- När en elektrisk produkt modifieras, som armaturerna görs i det här fallet, ska produkten genomgå hela den procedur som en helt ny elektrisk produkt måste göra för att få sättas på vår marknad, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

- Som ägare av en anläggning eller elinstallatör är det viktigt att du ställer krav på en svensk bruksanvisning där det tydligt framgår hur du ska modifiera just den typ av armatur som du har.

Granskning av konverterings-kit

Elsäkerhetsverket har just avslutat ett projekt med syfte att granska hur konverteringssatser säljs, vilka anvisningar som följer med avseende montering och vilka standarder tillverkarna väljer att använda sig av.

- Vi har även valt att undersöka vilka det är som faktiskt säljer dessa konverteringssatser och om de uppfyller gällande administrativa krav, som exempelvis märkning på produkten, säger Martin Gustafsson.

Totalt köptes åtta produkter in och fyra av dessa uppfyllde inte kraven och fick därmed försäljningsförbud. Exempel på brister var dessa:

  • Ej korrekt EU-försäkran
  • Bristfällig riskanalys
  • Bristfällig märkning
  • Avsaknad av svensk bruksanvisning
  • För hög vikt på lysröret

De tre vanligaste sätten att byta ut sin ljuskälla till LED är för det första byte av ljuskälla till en modern LED-variant så kallade Retrofit-rör, då behöver inte armaturen byggas om. För det andra används konverterings-kit då ombyggnad av armaturen krävs. Som alternativ tre byts hela armaturen till en modern variant för LED-teknik. 

- Vi kan konstatera att det finns en bristande kunskap om detta hos flera tillverkare. Särskilt när det gäller standarden EN 62776 som inte är användbar för annat än retrofit-rör men som används för rör i konverterings-kit.

Vad kan gå fel?

Här följer några exempel på de brister som hittades.

  • Ej korrekt EU-försäkran – Tecken på att tillverkaren inte har gjort en bedömning av överensstämmelse.
  • Bristfällig riskanalys – Här kan det vara så att tillverkaren missat väsentliga krav.
  • Bristfällig märkning och avsaknad av svensk bruksanvisning – Detta är nyckelkomponenter för att kunna installera och bruka lysrören på ett säkert sätt.
  • För hög vikt på lysröret – Hållarna för lysrör klarar bara en viss vikt på lysrören. 200 gram för T5 och 500 gram för T8, oavsett längd på rör. För tunga rör riskerar att falla ner.

Viktigt för installation är att när armaturerna modifieras i stor omfattning förändras driftförhållandena i hela anläggningen. Då måste man se över dimensionering, avsäkring och driftförhållanden i hela anläggningen.

Kommande projekt

Det pågår ett projekt om LED-lysrör som är så kallade retrofit, det vill säga som passar direkt in i ej modifierade armaturer. Det ska ta reda på om T8 LED-lysrör av retrofit-typ uppfyller kraven på störningsfrihet och elsäkerhet. Projektet beräknas vara klart i slutet av sommaren.

Text: Sandra Hjelm
Bild: iStock

Senast granskad: 2023-06-21