Ett vitt paragraftecken står intill en öppnad laptop, där en person sitter och skriver vid tangentbordet.

Kartläggning av kunskapsläget om regelverk

Under 2023 ska Elsäkerhetsverket kartlägga kunskapsläget gällande regelverk hos registrerade elinstallationsföretag och utbildningsanordnare, samt ta fram informationsinsatser riktade till nyregistrerade företag.

Projektet kommer att omfatta två steg. I första steget kartläggs vad det är vi vill fråga. Vilka är de brister som kan vara orsakade av att företagen inte har en bra bild av gällande regelverk? Vad ser vi bland elinstallatörer som är beroende på av att utbildarna inte lägger tillräckligt mycket utbildning på regler och regelförståelse?

Anledningen till varför projektet genomförs kommer från en undersökning från 2022, genomförd av Elektrikerförbundet i samverkan med Elsäkerhetsverket. Undersökningen visade bland annat att drygt hälften av de 515 elektriker som tillfrågades visste vilka typer av elinstallationsarbeten de får utföra enligt elföretagets egenkontrollprogram. Läs mer om egenkontrollprogram och undersökningen här.

Nästa steg är ställa frågorna till de två olika målgrupperna, analysera resultatet och utifrån det göra riktade informationsinsatser.

Frågepaketet har tagits fram under våren som sedan under hösten kommer att användas i själva projektet. Inför det har vi kartlagt hur vi ser problemområdet för företagen och tagit fram frågor ur detta underlag. En liknande övning har gjorts för att undersöka problemställningen för utbildare och de indikationer vi ser där.

Text: Per Höjevik
Bild: iStock

Mer information - Kontakt

Per Höjevik

Utredare och analytiker
Telefon: 010-168 05 31
E-post: per.hojevik@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-06-21