September 2023

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket - september 2023

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket
Cecilia Axelsson, elinstallation, Installatörsföretagen.

LEDARE - Fel fokus vid bristande installationer

Den senaste tidens rapportering om bristande elinstallationer inom framför allt solcellsanläggningar är oroande. Röster höjs som kräver besiktning av anläggningarna, men det är att rikta fokus åt fel håll menar...

Närbild på händer och pusselbitar.

Elsäkerhetsverket ingår i två utredningar

Regeringen har beslutat om en översyn av myndigheternas uppgifter och ansvar inom energiområdet vilket berör fyra organisationer. Samtidigt pågår en annan översyn av små myndigheter där även Elsäkerhetsverket ingår....

Jens Henriksson, Elsäkerhetsrådet.

En röst för svenska konsumenter i EU

Jens Henriksson från Sveriges Konsumenter är ny medlem i Elsäkerhetsverkets insynsråd, Elsäkerhetsrådet. Genom påverkansarbete inom EU jobbar han för att öka konsumentens rätt och skydd i samhället och göra...

Abstrakt bild på ljusslinga med kallt ljus.

Säker belysning i höstmörkret

Nu när vi går in mot hösten närmar vi oss Halloween och juletider, högtider som lockar till ljuspynt i och runt hemmet. Men det finns risker om el används på fel sätt. Här har vi samlat information som är bra att ha...

Solpaneler på ett tegeltak.

Solceller och elsäkerhet: ”Det viktigaste är att kolla elinstallationsföretaget”

Allt fler överväger att installera solceller på sina hus. Här svarar Rolf Källkvist, elinspektör på Elsäkerhetsverket, på några av de vanligaste frågorna kring elsäkerhet och installation av solceller.

Radhus med solcellspaneler på taket.

Solceller och elsäkerhet: Vilket ansvar har jag för min solcellsanläggning?

När du som privatperson låter installera solceller på ditt hus är det bra att veta vilket ansvar du har, samt vilket ansvar som ligger på övriga inblandade parter: elinstallationsföretaget och nätbolaget. Vi reder...

Rullband med paket i en postcentral.

Online-marknader under luppen: EU intensifierar granskning för säkerhet

Europa kraftsamlar sig i en gemensam undersökning av hundratals marknadsplatser online. För att du ska få sälja produkter riktade mot ett EU-land är du enligt lag skyldig att ha ett registrerat företag inom unionen....

Manlig elektriker med en skärm i handen.

Elsäkerhetsverket granskar och utbildar företag om egenkontrollprogram

Alla företag eller organisationer som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete måste ha ett egenkontrollprogram. Elsäkerhetsverket påbörjar hösten 2023 en granskning av egenkontrollprogram hos elinstallationsföretag...

Föreläsare inför publik.

Din produkt, ditt ansvar 2023

Det är dags för Din produkt, ditt ansvar, ett återkommande seminarium som arrangeras av myndigheterna i Marknadskontrollrådet, och detta år i samarbete med Västsvenska Handelskammaren och Sydsvenska Handelskammaren....

Senast granskad: 2023-09-26