Cecilia Axelsson, elinstallation, Installatörsföretagen.

LEDARE - Fel fokus vid bristande installationer

Den senaste tidens rapportering om bristande elinstallationer inom framför allt solcellsanläggningar är oroande. Röster höjs som kräver besiktning av anläggningarna, men det är att rikta fokus åt fel håll menar Cecilia Axelsson, Installatörsföretagen, som skrivit ledaren i detta nummer.

Den gröna omställningen med energi- och klimatmål för att nå ett fossilfritt Sverige sätter vår bransch på prov. Förutsättningarna har ändrats jämfört med vad vi är vana vid och i och med den nya spelplanen möts elinstallationsbranschen också av främmande spelregler. Spelregler som sätts upp av oseriösa aktörer.

Att installera en solcellsanläggning är ett elinstallationsarbete. Inklusive det mekaniska montaget av själva solcellspanelen. Elsäkerhetslagen ställer krav på hur elinstallationsarbeten ska utföras och vilken kompetens företagen måste ha. Vad händer då om ett företag som inte är ett elinstallationsföretag bryter mot lagen och utför elinstallationsarbeten ändå? Om rätt kompetens saknas? Då hamnar vi i den situation solcellsbranschen befinner sig i just nu. De elanläggningar som finns i våra hem, skolor, industrier, ja överallt, riskerar att inte hålla den elsäkerhetsnivå som är ett grundläggande krav. En trygghet som borde vara självklar, men som nu de oseriösa aktörerna börjat äventyra.

Det är dags att vi på den välspelande planhalvan, den med elinstallationsföretagen och den rätta kompetensen, tar tag i matchen och börjar spela som ett lag. Vi måste åtgärda grundproblemet i den situation som uppstått. Att människor skadas och hus brinner ner på grund av bristande elinstallationer är inte ok. Det är sedan gammalt reglerat att ett elinstallationsarbete ska utföras och kontrolleras så att elanläggningen är säker innan den lämnas över till innehavaren. Fokus måste riktas mot att installatören ska lämna över en säker och felfri anläggning.

Installatörsföretagens fokus är tydligt. Branschen måste börja dokumentera de egenkontroller som utförs. Att lämna över den dokumentationen tillsammans med det installationsintyg som tydligt visar de regelverk vi följer ska ses som en självklarhet. Det kommer att göra det tydligare och säkrare för såväl elinstallationsföretag som för konsumenter och beställare. Ett sådant fokus stärker branschen, höjer elsäkerheten och spelar ut de oseriösa aktörerna.

Cecilia Axelsson, Expert installationsteknik – Elsäkerhet, Installatörsföretagen
Bild: Installatörsföretagen

Senast granskad: 2023-09-26