Elsäkerhet i bostäder 2019

Rapporter.Bristfälliga elanläggningar och produkter orsakar varje år allvarliga olyckor och bränder, i vissa fall med dödlig utgång. En hel del av dessa sker i bostäder. Rapporten Elsäkerhet i bostäder är resultatet av flera års insamling, sammanställning och analys av fakta om och indikationer på tillståndet för elanläggningar och elektriska utrustningar i bostäder i Sverige.

Om publikationen

Omslagsbild för rapporten Elsäkerhet i bostäder.
  • Sidantal:84
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2019
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:2,83 MB