Elsäkerhetsverkets handlingsplan för klimatanpassning

Rapporter.Kunskapen om klimatförändringar, åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och planering för anpassning inför klimatförändringar berör hela samhället. Med stöd från SMHI har Elsäkerhetsverket gjort en handlingsplan med åtgärder för att minska elsäkerhetsrisker i ett förändrat klimat.

Om publikationen

Omslagsbild för publikationer som tituleras som Rapporter.
  • Sidantal:57
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2018
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:3,36 MB