Fokus på jämställdhet i energisektorn

Rapporter.Traditionellt har energisektorn dominerats av män, allt från elektriker och elinstallatörer, ingenjörer och tekniker till myndighetsledningar, företagsledningar och styrelser. Under 1970-talet skedde ett genombrott när fler kvinnor valde tekniska och praktiska utbildningar inom energiområdet. Även på 1990-talet och framåt har det skett förändringar. Sammanfattningsvis har det hänt en hel del när det gäller jämställdhet under de gångna decennierna, men ännu kvarstår obalansen inom många områden.

Om publikationen

  • Sidantal:20
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2020
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:0,9 MB