Radio- och tv-störningar

Störningar är något som förekommer när det inte finns någon elektromagnetisk kompatibilitet. Det vill säga, när en utrustning påverkar en annan negativt.

Störningar orsakade av elektrisk utrustning utreds av Elsäkerhetsverket. Det kan även, i sällsynta fall, röra sig om atmosfärisk störning. Olika fenomen i atmosfären kan orsaka onormalt lång räckvidd på radio- och tv-sändningar. Detta sker oftast under sommartid och störningarna är i allmänhet kortvariga.

Enligt EMC-direktivet har du som användare av radiokommunikation rätt till störningsfri mottagning.

Kontroll vid störning

  • Uteslut först fel på egen utrustning genom att kontrollera om fler är drabbade av samma störning.

  • Kontrollera att antenner och tillhörande kablar är i gott skick. Det är inte ovanligt att dålig mottagning orsakas av oxiderade anslutningar i gamla antenner eller att vatten läckt in i kablar.

Kontakt vid störning

  • Om du har problem med din kabel-tv ska du kontakta din fastighetsägare eller din kabel-tv-operatör.

  • Vid fel på sändningar på markbunden svensk radio och tv (egen antenn), kontakta Teracom.

  • Har du som radioamatör problem med störningar kan eventuellt praktisk hjälp fås via Föreningen Sveriges Sändaramatörer, SSA. De har avstörningsfunktionärer på flera platser i landet.

  • Om det rör sig om störningar från andra radiosändare ska du kontakta Post- och telestyrelsen, PTS radiotillsyn.