Elolycksfallsrapporter

Elsäkerhetsverket presenterar varje år en sammanställning över olycksfall som orsakats av elektricitet.

Syftet med sammanställningen är att sprida information kring elolyckor och åskådliggöra vissa förhållanden.  

Dokument

Sidansvarig: Gunnel Nilsson