Ambulans kör genom bostadsområde.

Elolycksfallsrapporter

Elsäkerhetsverket presenterar varje år en sammanställning över olycksfall som orsakats av elektricitet.

Syftet med sammanställningen är att sprida information kring elolyckor och åskådliggöra vissa förhållanden.  

Sidansvarig: Per Höjevik