Åska och åskskydd

Varje år slår hundratusen blixtar ner i Sverige och i snitt skadas 17 personer av dessa. Med kunskap om åska och åskskydd kan du skydda både dig själv och dina prylar vid ett åskväder.

Det bästa sättet att undvika att bli träffad av blixten är att stanna inomhus. Undvik att röra eller stå nära lampor eller andra elektriska apparater som är kopplade till ett vägguttag. Tänk på att även om blixten slår ner på ett annat ställe så kan strömmen färdas genom ledningar som exempelvis vattensystem, så skippa duschen när det åskar. Stäng alla dörrar och fönster för att undvika eventuellt glassplitter och undvik öppna platser som till exempel balkonger.

När du är utomhus

Skulle du ändå befinna dig utomhus gör du bäst i att söka skydd i en bil eller närliggande byggnad. Bilar och andra stängda fordon av metall är i allmänhet säkra eftersom att plåten leder strömmen ner i marken. Kan du inte söka skydd, huka dig och håll ihop fötterna så mycket som möjligt. Detta gör du för att undvika stegspänning som inträffar när blixten slår ner i marken och leder strömmen vidare.

Undvik höjder, vatten och enstaka träd

Även om blixten kan slå ner var som helst, så träffar den oftast det högsta objektet i omgivningen. Håll dig därför borta från höga konstruktioner och öppna fält. Sök heller inte skydd under enstaka träd som kan bli den högsta punkten. Du ska heller inte bada, fiska eller befinna dig på våta platser när det åskar. Tänk på att metalliska föremål som till exempel golfklubbor, metspön och paraplyn leder ström.

Blixtar

Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår när jordytan värms upp av solen. Den fuktiga luften stiger uppåt och träffar på kall luft. Kraftiga vertikala rörelser bildas, som i sin tur skapar positiva och negativa laddningar i molnet. Motsvarande uppladdning sker mellan molnet och marken. När spänningen blir tillräckligt stor bildas en blixt som utjämnar laddningarna.

Blixtens verkningar bestäms huvudsakligen av styrkan av strömimpulsen, hur snabbt strömstöten ökar under blixturladdningens början samt av strömstötens varaktighet. En medelblixt har en styrka av cirka 30 000 ampere vilket motsvarar ungefär ström till 115 000 glödlampor med en styrka av 60 W. En riktigt kraftig blixt kan ha en strömstyrka på mer än 200 000 ampere.

Frontåskväder

En annan typ av åskväder är ett så kallat frontåskväder som bildas vid kallfronter. Då tvingas varm fuktig luft att stiga framför fronten och flera åskmoln bildas som sträcker sig längs med fronten. Frontåskväder kan bli upp till 30 mil långa och vara mycket långvariga.

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Sandra Hjelm