Flera frågetecken och det som är i mitten ser glödanden ut.

Testa dina kunskaper om elsäkerhet

Svaren hittar du via länken nederst på sidan.

1. När får du själv byta ut en stickkontakt på en sladd?

1. När man har fyllt 18 år
X. När man säkert vet hur man ska göra
2. När man gått kursen "El hemma"

2. Varför är det extra viktigt att tänka på elsäkerhet i ett badrum?

1. Vattnet kan få de elektriska apparaterna att börja mögla
X. Risken för elchock är större i fuktig miljö, eftersom vatten leder elektricitet
2. Den fuktiga luften gör att propparna lättare går sönder

3. Vilket av dessa tre påståenden är rätt?

1. Dra ur stickkontakten till TV:n när du reser bort
X. En skadad elsladd måste lagas med eltejp
2. Man får installera extra eluttag själv, men bara där man bor

4. Innan du köper en elektrisk apparat bör du titta efter hur den är märkt. Vilket av dessa märken måste finnas på apparaten?

1. OK
X. EL
2. CE

5. Vem har ansvaret för att en elektrisk apparat i ett hem är i så gott skick att den är säker att använda?

1. Polismyndigheten på din ort
X. Den som har sålt apparaten
2. Den som äger apparaten, men även den som för tillfället använder den

6. Varför är det farligt att klättra upp på ett tåg?

1. Det är svårt att hålla sig kvar - speciellt på snabbtåget X2000
X. Om stinsen ser det blir han arg
2. Man kan komma för nära elledningarna och få en livsfarlig stöt

7. Varför ökar elsäkerheten när man har en jordfelsbrytare installerad?

1. Den gör strömmen svagare
X. Man kommer inte åt att ta på eluttaget
2. Den bryter strömmen direkt om strömmen går fel väg, exempelvis genom en människa

8. Vem håller reda på elolyckor som händer i Sverige?

1. Elverket
X. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
2. Elsäkerhetsverket

Senast granskad: 2024-07-04