Tips för bättre sökresultat

Enkla sökningar med ett eller två ord ger oftast bredast resultat. Börja med en kort sökning och förfina resultaten genom att lägga till fler ord.

Om du får för många träffar

 • Använd de filter som finns tillgängliga för att smalna av sökresultatet.
 • Använd fler sökord. Ju fler sökord du anger desto färre träffar får du, eftersom alla ord ska finnas med i sökresultatet.
 • Begränsa sökningen genom att använda mer specifika sökord.
 • Sätt citattecken runt orden ["installation av golvvärme"] om du vill söka efter en exakt fras i en exakt ordning. Tänk på att du kan missa relevanta resultat om du söker med citattecken.
 • Om du söker bland våra försäljningsförbud kan du göra en så kallad fältsökning. Du kan till exempel välja att söka på enbart varumärke, modell eller ärendenummer. Genom en sådan fältsökning kontrollerar du var någonstans i träffarna som dina sökord ska finnas.

Om du får för få träffar

 • Kontrollera att sökorden är rättstavade.
 • Bredda sökningen genom att använda färre sökord.
 • Bredda sökningen med mer generella sökord.
 • Du kan få fler träffar genom att kombinera flera liknande ord. Med hjälp av OR (skrivet med stora bokstäver) mellan sökorden söker du på flera begrepp samtidigt. Då behöver bara ett av sökorden finnas med, men båda kan förekomma. Det ger fler träffar än en sökning på ett av orden.
  Exempel: [badrum OR duschrum].

Letar du efter ett ärende eller en handling?

Om du söker efter en handling eller ärende med ett diarienummer eller ärendenummer är det inte säkert att det ger något resultat. Då kan du istället söka istället i vårt webbdiarium. 
Elsäkerhetsverkets webbdiarium

Senast granskad: 2024-01-02