Flera personer samarbetar vid samma dator.

Egenkontrollprogram

Alla elinstallationsföretag måste ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.

Krav på egenkontroll innebär att elinstallationsföretagen får ett ansvar att själva kontrollera att de bedriver sin verksamhet enligt de krav som finns. Hur omfattande och detaljerat egenkontrollprogrammet ska vara beror på hur stort företaget är och vilken typ av arbete ni utför.

Vad innebär egenkontroll?

Mallar och dokument

Vi har sammanställt mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med ditt egenkontrollprogram. Vi har även tagit fram två informationsblad, ett som är riktat till företagsledningen och ett som är riktat till de som är medarbetare i ett elinstallationsföretag. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs.

Mer information om egenkontrollprogrammet

Kraven på egenkontrollprogram finns beskrivna i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete - ELSÄK-FS 2017:3.

Mer information om egenkontrollprogram finns även i avsnitt 7 i Elsäkerhetsverket handbok om elinstallationsarbete enligt elsäkerhetslagen. Boken går att beställa för 100 kr/st i vår publikationsshop. Du kan även ladda hem den som pdf utan kostnad, se länk längre ner på sidan.
Beställ den tryckta versionen av handboken