uppslagen bok på ett bord

Företagets ansvar

Den nya elsäkerhetslagen, som trädde i kraft den 1 juli 2017, innebär att elinstallationsföretagen har fått ett helt nytt ansvar.

Företagen omfattas av följande regler:

Alla företag ska känna till vilka regler som gäller och se till att företaget följer dem. Företaget ska också regelbundet kontrollera om reglerna ändras och i så fall anpassa sig efter det.

Ansvaret enligt de nya reglerna

De nya reglerna bygger på att de företag som utför elinstallationer:

  • är ansvariga för utförandet.
  • utövar egenkontroll över elinstallationsverksamheten.

Det tidigare systemet med elinstallatörer som genom överinseende av yrkesmän ser till att utförandet är rätt, finns inte längre.

 

Från överinseende till företagaransvar

Följande krav ställs på elinstallationsföretaget

  • Företaget ansvarar för att deras elinstallationsarbete utförs enligt gällande regler.
  • Företaget ska ha ett egenkontrollprogram.
  • Företaget ska se till att elinstallationsarbetet endast utförs av en auktoriserad elinstallatör eller av någon som omfattas av egenkontrollprogrammet.
  • Företaget ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad.
  • Företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning ska registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket. Registreringen görs för allt elinstallationsarbete eller endast för vissa verksamhetstyper. Utför du endast arbete på egen anläggning behöver du inte registrera dig.
  • Företag som arbetar på annans anläggning ska uppge en kontaktperson som är den person i företaget som Elsäkerhetsverket kan kontakta vid exempelvis tillsyn. Denna person kan vara elinstallatören för regelefterlevnad eller någon annan.

Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

Krav på utförande

Elinstallationsarbete ska alltid utföras på ett sådant sätt att elanläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Den nya elsäkerhetslagen har infört ett uttryckligt aktsamhetskrav som gäller alla som utför elinstallationsarbete. Det allmänna aktsamhetskravet innebär att man aldrig får göra elinstallationsarbete om man inte vet hur man ska göra! Kravet gäller både individer och organisationer.

Mer information i handboken

Mer information om företagaransvaret finns i avsnitt 3 i Elsäkerhetsverket handbok om elinstallationsarbete enligt elsäkerhetslagen. Boken går att beställa för 100 kr/st i vår publikationsshop. Du kan även ladda hem den som pdf utan kostnad, se länk längre ner på sidan.
Beställ den tryckta versionen av handboken