En man med pannlampa utför elarbete i ett mörkt rum

Verksamhetstyper

Med verksamhetstyper menas de olika typer av arbete som ett elinstallationsföretag utför.

När ni registrerar ert företag hos Elsäkerhetsverket ska ni alltid ange den eller de verksamhetstyper som företagets elinstallationsarbete omfattar. Registreringen ska endast omfatta den verksamhet som faktiskt bedrivs. 

Vid tillsyn av företaget kommer Elsäkerhetsverket kontrollera att egenkontrollprogrammet omfattar era registrerade verksamhetstyper. Verksamhetstyperna syns även i e-tjänsten "Kolla elföretaget", där de som köper ett elinstallationsarbete kan kontrollera de företag som de anlitar.

Nedan presenteras de olika typerna av elinstallationsarbeten som ni kan registrera er för och vad de omfattar.

LÄS OCKSÅ: Kopplingen mellan verksamhetstyp och auktorisation

Verksamhetstyper inom lågspänning

Följande verksamhetstyper innehåller arbeten som avser elinstallationsarbeten i kretsar som matas med nominell spänning upp till och med 1 000 volt växelspänning (AC) och upp till och med 1 500 volt likspänning (DC), och som lägst kräver auktorisation för lågspänning, AL.

 • Bostäder

Elinstallationsarbete på anläggningar eller anläggningsdelar för användning av el inom bostäder, inklusive byggnader och bostadsmiljöer som hör till bostaden.

 • Allmänna och offentliga utrymmen

Elinstallationsarbete på anläggningar eller anläggningsdelar för användning av el inom kontor, restauranger, skolor, och övriga kommersiella och offentliga lokaler. (Verksamhetstypen omfattar inte sådant elinstallationsarbete som omfattas av verksamhetstypen Bostäder.)

 • Övriga anläggningar för användning av el

Elinstallationsarbete på anläggningar eller anläggningsdelar för användning av el inom vägbelysning, industrier, lantbruk, utrymmen med förhöjd brandrisk, explosiv atmosfär och medicinska utrymmen och andra anläggningar eller anläggningsdelar för användning av el som inte omfattas av verksamhetstypen Bostäder eller Allmänna och offentliga utrymmen.

 • Elnät - lågspänning

Elinstallationsarbete på anläggningar eller anläggningsdelar för överföring av el, i elnät som är koncessionspliktiga.

 • Bandrift - lågspänning

Elinstallationsarbete på anläggningar för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift.

 • Elproduktionsanläggningar

Elinstallationsarbete på solcellsanläggningar, batterilager, anläggningar inom vatten-, vind- och reservkraft, kraftförsörjning av säkerhetssystem och andra anläggningar eller anläggningsdelar för produktion av el.

Verksamhetstyper inom högspänning

Följande verksamhetstyper innehåller arbeten som avser elinstallationsarbeten i kretsar som matas med nominell spänning över 1000 volt AC och 1500 volt DC och som kräver fullständig auktorisation, A.

 • Elnät

Elinstallationsarbete på anläggningar eller anläggningsdelar för överföring av el i elnät som är koncessionspliktiga.

 • Bandrift

Elinstallationsarbete på anläggningar för järnväg.

 • Övriga anläggningar

Elinstallationsarbete på anläggningar eller anläggningsdelar som inte omfattas av Elnät eller Bandrift.

Begränsade verksamhetstyper

Verksamhetstyperna nedan innehåller arbeten som avser elinstallationsarbeten i kretsar som matas med nominell spänning upp till och med 1 000 volt växelspänning (AC) och upp till och med 1 500 volt likspänning (DC), och som får utföras med begränsad auktorisation, B.

 • Maskiner

Elinstallationsarbete i befintlig gruppledning som innebär:

 • att fast ansluta och koppla loss maskiner, motorer och apparater, samt
 • att installera ljusarmaturer, elkopplare och uttag.
 • Värme, kyla och ventilation

Elinstallationsarbete i befintlig gruppledning som innebär:

 • att fast ansluta eller koppla loss värme-, kyl- och ventilationssystem, samt
 • att installera ljusarmaturer, elkopplare och uttag.
 • Hissar, portar och rulltrappor

Elinstallationsarbete i befintlig gruppledning som innebär:

 • att fast ansluta och koppla loss hissar, portar och rulltrappor, samt
 • att installera ljusarmaturer, elkopplare och uttag.

Särskilda verksamhetstyper

För arbete på anläggningar, oavsett om det är en låg- eller högspänningsanläggning, finns följande särskilda verksamhetstyp.

 • Verksamhetstypen Kabelförläggning

Elinstallationsarbete i anläggningar och anläggningsdelar för överföring av el i elnät som är koncessionspliktiga, begränsat till arbeten som innebär:

 • att förlägga jordkabel i mark, inklusive att sätta upp tillhörande kabelskåp, stolpar, jordtag och förlägga längsgående jordlina,
 • att utföra lindragning och utdragning av hängkabel, samt
 • att samtidigt förlägga jordkabel tillhörande icke koncessionspliktiga nät vid elinstallationsarbete enligt första punkten.

Kravet att ha en elinstallatör för regelefterlevnad gäller inte för Verksamhetstypen Kabelförläggning. Däremot gäller övriga krav, som kraven på utförande, egenkontrollprogram och registrering.

LÄS MER: Kabelförläggning - vad gäller?

Mer information om verksamhetstyperna

Verksamhetstyperna finns beskrivna i sin helhet i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete - ELSÄK-FS 2017:3.

Mer information om verksamhetstyper finns även i avsnitt 8 i Elsäkerhetsverket handbok om elinstallationsarbete enligt elsäkerhetslagen. Boken går att beställa för 100 kr/st i vår publikationsshop. Du kan även ladda hem den som pdf utan kostnad, se länk längre ner på sidan.
Beställ den tryckta versionen av handboken