Ett paragraftecken står på ett trägolv och lutar mot en blå vägg.

Aktuella regelarbeten

På denna sida publicerar vi information om pågående arbeten med att ta fram nya föreskrifter och revidera befintliga. Här hittar du även de förslag till föreskrifter och allmänna råd som har skickats på remiss för att vi ska få in synpunkter.

Aktuella remisser

Vi har för närvarande inga förslag till föreskrifter på remiss.

Pågående regelarbete