Aktuella regelarbeten

Här publicerar vi information om pågående regelarbeten.

På denna sida kan du läsa mer om vårt pågående arbete med att ta fram nya föreskrifter och revidera befintliga. Här hittar du även de förslag till föreskrifter och allmänna råd som har skickats på remiss för att vi ska få in synpunkter.

Pågående regelarbete

Nya föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk

Vi har påbörjat arbetet med en ny föreskrift som ska ersätta Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk. Syftet med den nya föreskriften är att uppdatera de standarder som anges i bilaga 1 till föreskriften, så att de motsvarar gällande standarder på området. Syftet är även att tydliggöra det svenska regelverkets förhållande till EU-rätten. Den regeländring som beslutas genom nedan nämnda ändringsföreskrift kommer att föras in i denna nya författning. Samtidigt uppdateras också de hänvisningar som finns till gamla förordningar med mera.

Ändringsföreskrift till ELSÄK-FS 2015:1 

Vi har påbörjat arbetet med en ändringsföreskrift till ELSÄK-FS 2015:1. Med anledning av ett tillägg till standarden SS 428 08 34 utgåva 3, 2013, föreslås denna ändring att läggas till föreskriften. Förslaget har varit ute på remiss, se nedan under tidigare remisser.

Aktuella remisser

Det finns för närvarande inga aktuella remisser.

 

Mer information

Sidansvarig: Karin Sjöberg