Aktuella regelarbeten

På denna sida publicerar vi information om pågående arbeten med att ta fram nya föreskrifter och revidera befintliga. Här hittar du även de förslag till föreskrifter och allmänna råd som har skickats på remiss för att vi ska få in synpunkter.

Pågående regelarbete

Nya föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk

Vi har tagit fram ett förslag till en ny föreskrift som ska ersätta Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk, samt den ändringsföreskrift som beslutades under 2018. Syftet med den nya föreskriften är att uppdatera de standarder som anges i bilaga 1 till föreskriften, så att de motsvarar gällande standarder på området. Syftet är även att tydliggöra det svenska regelverkets förhållande till EU-rätten och göra de ändringar som är nödvändiga med hänsyn till att en europeisk standard rörande lampanslutningsdon (så kallade DCL-don) blir tvingande från och med den 1 april 2019. Samtidigt uppdateras också de hänvisningar som finns till gamla förordningar med mera.

Aktuella remisser

Förslag till nya föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk.

Mer information

Sidansvarig: Karin Sjöberg