Klubba på lagbok mot EU-flagga.

Översyn av ELSÄK-FS 2016:1 och 2016:3 – undantag för militära produkter

Elsäkerhetsverket ser över två stycken föreskrifter för att utreda möjligheten att undanta vissa krav på elektrisk utrustning avsedd för användning inom militära områden.

Målet med arbetet är att ta fram två stycken ändringsföreskrifter som undantar militära produkter från föreskrifternas tillämpningsområde och samtidigt är förenliga med EU-rätten.

Föreskrifterna hanterar elsäkerhet, LVD (ELSÄK-FS 2016:1), och elektromagnetisk kompatibilitet, EMC (ELSÄK-FS 2016:3).

Beslut om uppstart av projekt skedde den 23 augusti 2022. Om inget oväntat händer så kommer föreskrifterna att träda ikraft under kvartal 1 år 2023.

Senast granskad: 2022-08-24