ELSÄK-FS 2008:2

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar.

Ursprunglig version

De här föreskrifterna utgör den ursprungliga versionen av ELSÄK-FS 2008:2, som ändrats genom ELSÄK-FS 2010:2 och ELSÄK-FS 2021:2. Om du vill läsa den version som innehåller alla gällande regler för ELSÄK-FS 2008:2, välj fulltextversionen istället.

ELSÄK-FS 2008:2 (konsoliderad version)

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

Senast granskad: 2022-12-01