ELSÄK-FS 2012:1 (konsoliderad version)

Status: Gällande Fulltext

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar. Ändringar genom ELSÄK-FS 2021:4 införda.

Fulltextversion

I detta dokument samlar vi alla gällande regler för ELSÄK-FS 2012:1. Denna version kan inte användas i rättssammanhang. Det är grundföreskrifterna och ändringsföreskrifterna som är de juridiskt gällande dokumenten.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2012:1 (konsoliderad version)
  • Lagstiftningsområde: Elanläggningar
  • Typ av föreskrifter: Konsoliderad version
  • Status: Gällande
  • Språk: Svenska
  • Ursprunglig lydelse:
  • Ändringar:
Senast granskad: 2022-11-15