ELSÄK-FS 2013:1 (konsoliderad version)

Status: Upphävda Fulltext

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer. Ändringar genom ELSÄK-FS 2014:2, ELSÄK-FS 2015:4 och ELSÄK-FS 2016:5 införda.

Fulltextversion

I detta dokument samlar vi alla gällande regler för ELSÄK-FS 2013:1. Denna version kan inte användas i rättssammanhang. Det är grundföreskrifterna och ändringsföreskrifterna som är de juridiskt gällande dokumenten.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

Senast granskad: 2022-11-14