ELSÄK-FS 2017:4

Status: Gällande

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör.

Ursprunglig version

De här föreskrifterna utgör den ursprungliga versionen av ELSÄK-FS 2017:4, som ändrats genom ELSÄK-FS 2021:6. Om du vill läsa den version som innehåller alla gällande regler för ELSÄK-FS 2017:4, välj fulltextversionen istället.

ELSÄK-FS 2017:4 (konsoliderad version)

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

Senast granskad: 2022-11-15