ELSÄK-FS 2016:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:1) om elektrisk utrustning.

ELSÄK-FS 2016:1 (pdf)

Gällande från: 2016-04-20

Engelsk översättning

The National Electrical Safety Board’s regulations on electrical equipment.

ELSÄK-FS 2016:1 - English version (pdf)

Adopted from: 20 April 2016

Sidansvarig: Karin Sjöberg