ELSÄK-FS 2017:4

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör.

ELSÄK-FS 2017:4 (pdf)

Gällande från: 2017-07-01

 

Engelsk översättning

The National Electrical Safety Board's regulations on authorisation as an electrician.

ELSÄK-FS 2017:4 - English version (pdf)

Adopted from: 1 July 2017

Sidansvarig: Karin Sjöberg