ELSÄK-FS 2021:6

Status: Gällande

Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör.

Ändringsföreskrifter

De här föreskrifterna innehåller bara de ändringar som beslutats om. Om du vill läsa den version som innehåller alla gällande regler för ELSÄK-FS 2017:4, välj fulltextversionen istället.

ELSÄK-FS 2017:4 (konsoliderad version)

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

Senast granskad: 2022-11-15