En man med hörlurar sitter vid sin dator.

Save the date - seminarier om nya starkströmsföreskrifter

UPPDATERAT 2022-09-05: Seminarietillfället i september utgår. Länkar till anmälningsformulär för de övriga tre tillfällena publiceras på vår webbplats under vecka 36. Håll utkik!

Elsäkerhetsverket har tidigare berättat om att arbetet med att informera kring de nya starkströmsföreskrifterna kommer att starta upp efter sommaren. Redan nu kan myndigheten meddela tre tillfällen då kostnadsfria digitala seminarier kommer att äga rum.

De nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3 träder i kraft den 1 december 2022 och ersätter nu gällande ELSÄK-FS 2008:1-3. För att de nya bestämmelserna ska få avsedd effekt så kommer myndigheten att genomföra informationsaktiviteter, för att nå berörda målgrupper med relevant och stöttande information.

LÄS MER: Vad innebär de nya starkströmsföreskrifterna?

Tre seminarietillfällen

Genom att bjuda in till digitala seminarier skapar myndigheten möjlighet för många, oavsett geografiskt läge, att ta del av det nya regelverket och dess innebörd. Vid följande datum planeras digitala seminarier, så passa på att boka in detta i din kalender redan nu.

pratbubbla med informationstecken.
  • Onsdag 5 oktober

  • Fredag 7 oktober

  • Torsdag 20 oktober

I september kommer mer detaljerad information om tider, hur anmälan går till samt upplägget för föreläsningarna.

Annat på gång

Under hösten uppdateras och vidareutvecklas även befintlig information på webbplatsen och publikationer som ”Handbok för innehavare av elanläggningar” och ”Handbok – Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen”.

Elsäkerhetsverket kommer även informera om de nya föreskrifterna i riktade informationsutskick, i nyheter på webbplatsen, i sociala medier samt i nyhetsbrev. I den mån myndigheten har möjlighet och bedömer att det är effektivt och ändamålsenligt så kommer medarbetare från Elsäkerhetsverket även delta i eller föreläsa vid andra aktörers arrangemang.

Bakgrund

Under 2020 och 2021 genomfördes en översyn av ELSÄK-FS 2008:1-3 som nu resulterat i tre nya föreskrifter, ELSÄK-FS 2022:1-3. De nya föreskrifterna har arbetats fram i samverkan med en extern referensgrupp och förslagen har även remitterats externt för att fånga upp synpunkter och kommentarer från branschen. Föreskrifterna är publicerade på Elsäkerhetsverkets webbplats tillsammans med information om större förändringar. Under hösten påbörjas en rad aktiviteter för att nå ut med det nya regelverket till berörda aktörer. Föreskrifterna träder ikraft den 1 december 2022.

Senast granskad: 2022-09-05